HEA

Henvendelser rettes til leder af HEA,

Lasse Rye Rasmussen


Tlf.: 2531 3323

Mail: lrr33@helsingor.dk


Vi behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgning og optagelse til Helsingør Eliteidræts Akademi. Vores databehandling behandler kun personlysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser, som er relevante og nødvendige for ansøgning og optagelse til Helsingør Eliteidræts Akademi. Vores persondata opbevares sikkert og efter gældende regler i persondataforordningen. Personoplysninger slettes, når de ikke længere har relevans for elevens ansøgning, optagelse eller tilknytning til Helsingør Eliteidræts Akademi.

ANSØG

Ansøgningsfrist 1/3 2023

OPTAGELSE

Udøvere fra alle idrætsgrene kan søge om optagelse på HEA.

 

Der kan søges om optagelse til det kommende skoleår ved udfyldelse af HEA's ansøgningsskema.

 

Sidste frist for modtagelse af ansøgningsskema er 1. marts inden det kommende skoleår, men der må gerne søges før.

 

Alle ansøgere vil få respons på deres ansøgning i løbet af april 2023.

 

Man vil som ansøger først blive vurderet på det sportslige niveau ved en prøvetræning og/eller via kontakt til klubtræner eller specialforbund. Herefter vil man få besked om placering på venteliste eller  indkaldt til en optagelsessamtale, hvor både ansøger og forældre deltager.

 

Ansøgning til HEA er uafhængig af den egentlige studieansøgning via uddannelsesplanen i optagelse.dk. Ansøgeren skal således både søge om studieoptagelse via optagelse.dk og søge HEA via ansøgningsskemaet på HEA's hjemmeside.

 

Elever der ønsker at søge ind på STX skal være opmærksomme på at de skal søge ind på nogle udvalgte studieretninger for at kunne tilbydes det optimale HEA-forløb med blandt andet skemalagt fri til morgen træning.

På optagelse.dk bør det tydeligt noteres at ansøgeren har søgt ind på HEA.

 

Efter optagelse på HEA vil der ske en løbende evaluering af, om det giver mening at eleven fortsat er tilknyttet HEA. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevens sportslige niveau, herunder træningsindsats og elevens skolemæssige indsats.

 

Den endelige beslutning tages af HEA, men dette sker i samråd med disciplintrænerne og uddannelsesmentoren.

 

Ophører samarbejdet med HEA påvirker det ikke den studieplads man har fået tilbudt, og man kan derfor sagtens fortsætte i samme klasse.

 

Ved optagelse på HEA vil der være et opstartsgebyr på 2000,- som betales én gang ved optagelse.

HELSINGØR ELITEIDRÆTS AKADEMI TILBYDER:

 

 

 • 2 skemalagte morgentræninger

 

 • Tilknyttet uddannelsesmentor på din uddannelse

 

 • Hjælp og vejledning til koordinering af sport og skole

 

 • HEA-undervisningskoncept med skemalagt undervisning i:
 • Lifeskills
 • Sportspsykologi
 • Fysiologi/anatomi
 • Sportsernæring
 • Sportsmedicin/anti doping

 

 • Årlig camp med idrætsfagligt og socialt udbytte

 

 • Sportsligt netværk på tværs af sportsgrene og klassetrin

 

 • Godkendt sportsligt fravær

 

 • HEA har tilknyttet fysioterapeut og sportspsykologisk konsulent

 

 • Tilrettelæggelse af de bedste rammer for udøverne/de studerende

 

 • NIKE tøjpakke med HEA-logo og eget tryk


 • Opstartsgebyr på 2000,-

HELSINGØR

ELITEIDRÆTS AKADEMI

HEA UDDANNELSESPARTNERE

HEA samarbejder med alle ungdomsuddannelser og 10. klasse i Helsingør kommune.

 

HEA ønsker at tilgodese eleverne bedst muligt ved at samle dem på udvalgte studieordninger/linjer på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Dette af hensyn til den interne forståelse, der ligger HEA-eleverne imellem og de andre ’normale’ elever, som derfor får en forståelse for HEA-elevernes hverdag og prioriteringer.

 

De største fordele nås derfor ved at samle HEA-eleverne på så få studieretninger som muligt. Derfor er det vigtigt at tage stilling til hvilken uddannelse og eventuel studieretning, der ønskes.

 

HEA uddannelsepartnere:

 

U/NORD, Helsingør

     - HHX

     - HTX

     - EUX

     - EUD

 

Helsingør Gymnasium, STX

    - Alle studieretninger

 

 

Espergærde gymnasium, STX

    - Flere studieretninger

 

Andre uddannelser med HEA-ordning

    - 10. klassesskolen    

    - HF & VUC Nordsjælland - HF enkeltfag

 

 

 

 

    

 

Om Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA)

HEA er en del af Helsingør Talent & Elite. Formålet med HEA er at kombinere skolegang og sportslig udvikling for udøvere på ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Helsingør Kommune.

Målgruppen er talentfulde idrætsudøvere med klub eller bopæl i Helsingør Kommune, som går i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse i Helsingør.En af fordelene ved Helsingør Talent & Elite er, at vi er tæt på udøverne og vi skaber de optimale rammer for udøverne, således at sport og skole går hånd-i-hånd.

Udøverne har altid mulighed for at få sparring og vejledning i relation til koordinering og planlægning af skolegang og sport.

Vi er altid til rådighed og klar til at hjælpe udøverne - også når de svære perioder melder sig.HEA's bestyrelse består af:

Claus Christoffersen

Anna Viola Hammer

Lars Heeno

Finn Moseholm

Ulrich Koch Borrits

Tina Steinbrenner

Claus Madsen

Rasmus Storm Hakmann

Michael Lauritsen

PERSONDATA