Idrætslinjen

ANSØG

OPTAGELSE

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge en udtalelse fra din nuværende skole og fra din træner i din idrætsforening.


Ved optagelse ses der på både din idræt i foreningen, udtalelse fra din skole, udtalelse fra din klubtræner, deltagelse i prøvetræning og besigtigelsessamlinger.


Du kan tilmelde dig prøvetræning i din idræt ved at sende en mail til ajo37@helsingor.dk


INFORMATIONSMØDE - 24. oktober 2019 kl. 18.30-20.00 

Helsingør Gymnasiums Festsal

Borgmester P. Christensensvej 3

3000 Helsingør

IDRÆTSLINJEN

HELSINGØR

Eleverne på Idrætslinjen har 6 timers idræt på skemaet, og idræt vil være et gennemgående tema i tværfaglige forløb i nogle skolefag.


I disciplintræningen trænes individuelle færdigheder, og der tages hensyn til alder og fysik, når der inddeles i mindre grupper.


Efter træningen er der frisk frugt i klassen. Det er for at sikre, at der fyldes op med noget sundt i musklernes depoter inden næste træning.


Undervisningen er tilrettelagt på en måde, der i videst muligt omfang tilgodeser både den enkelte elevs behov samt nationale mål for den samlede undervisning.


De fleste elever træner to gange om dagen. Den anden træning foregår typisk i idrætsforeningen eller på et talentcenter. 

UNDERVISNING

Disciplintræningen er en integreret del af skoleskemaet og der trænes 2 gange om ugen:


Tirsdag 7.50.9.20


Fredag 7.50-9.20


​Træningen foregår i et tæt samarbejde med de lokale idrætsklubber og nationale idrætsforbund, med udgangspunkt i at udvikle den enkelte idrætsudøver mest muligt i sin idrætsgren.


Der sættes yderligere fokus på skadesforebyggende- og koordinationstræning i de enkelte discipliner.


Der trænes efter Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept, der sikrer specifikt træningsindhold og specifikke krav til den givne aldersgruppe.MORGENTRÆNING