HEA

ANSØG

HELSINGØR

ELITEIDRÆTS AKADEMI

HEA UDDANNELSESPARTNERE

MORGENTRÆNING

OPTAGELSE

Disciplintræningen er en integreret del af skoleskemaet og der trænes 2 gange om ugen:


Tirsdag 7.50.9.20


Fredag 7.50-9.20


​Træningen foregår i et tæt samarbejde med de lokale idrætsklubber og nationale idrætsforbund, med udgangspunkt i at udvikle den enkelte idrætsudøver mest muligt i sin idrætsgren.


Der sættes yderligere fokus på skadesforebyggende- og koordinationstræning i de enkelte discipliner.


Der trænes efter Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept, der sikrer specifikt træningsindhold og specifikke krav til den givne aldersgruppe.Udøvere fra alle idrætsgrene kan søge om optagelse på HEA.

 

Der kan søges om optagelse til det kommende skoleår ved udfyldelse af HEA's ansøgningsskema.

 

Sidste frist for modtagelse af ansøgningsskema er 1. marts inden det kommende skoleår, men der må gerne søges før.

 

Alle ansøgere vil få respons på deres ansøgning senest 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen.

 

Man vil som ansøger først blive vurderet på det sportslige niveau ved en prøvetræning og/eller via kontakt til klubtræner eller specialforbund. Herefter vil man få besked om placering på venteliste eller  indkaldt til en optagelsessamtale, hvor både ansøger og forældre deltager.

 

Ansøgning til HEA er uafhængig af den egentlige studieansøgning via uddannelsesplanen i optagelse.dk. Ansøgeren skal således både søge om studieoptagelse via optagelse.dk og søge HEA via ansøgningsskemaet på HEA's hjemmeside.

 

Elever der ønsker at søge ind på STX skal være opmærksomme på at de skal søge ind på nogle udvalgte studieretninger for at kunne tilbydes det optimale HEA-forløb med blandt andet skemalagt fri til morgen træning.

På optagelse.dk bør det tydeligt noteres at ansøgeren har søgt ind på HEA.

 

Efter optagelse på HEA vil der ske en løbende evaluering af, om det giver mening at eleven fortsat er tilknyttet HEA. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevens sportslige niveau, herunder træningsindsats og elevens skolemæssige indsats.

 

Den endelige beslutning tages af HEA, men dette sker i samråd med disciplintrænerne og uddannelsesmentoren.

 

Ophører samarbejdet med HEA påvirker det ikke den studieplads man har fået tilbudt, og man kan derfor sagtens fortsætte i samme klasse.

 

Ved optagelse på HEA vil der være et opstartsgebyr på 2000,- som betales én gang ved optagelse.

HEA samarbejder med alle ungdomsuddannelser og 10. klasse i Helsingør kommune.

 

HEA ønsker at tilgodese eleverne bedst muligt ved at samle dem på udvalgte studieordninger/linjer på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Dette af hensyn til den interne forståelse, der ligger HEA-eleverne imellem og de andre ’normale’ elever, som derfor får en forståelse for HEA-elevernes hverdag og prioriteringer.

 

De største fordele nås derfor ved at samle HEA-eleverne på så få studieretninger som muligt. Derfor er det vigtigt at tage stilling til hvilken uddannelse og eventuel studieretning, der ønskes.

 

HEA uddannelsepartnere:

 

Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør

     - HHX

     - HTX

     - EUX

     - EUD

 

Helsingør Gymnasium, STX

    - Samfundsfag A, Matematik A

    - Samfundsfag A, Engelsk A

    - Biologi A, Kemi B

    - Biotek A, Matematik A, Fysik B

 

Espergærde gymnasium, STX

    - Engelsk A, samfundsfag A

 

Andre uddannelser med HEA-ordning

    - 10. klassesskolen    

    - HF & VUC Nordsjælland - HF enkeltfag

 

 

 

 

    

 

 

 

 • 2 skemalagte morgentræninger

 

 • Tilknyttet uddannelsesmentor på din uddannelse

 

 • Hjælp og vejledning til koordinering af sport og skole

 

 • HEA-undervisningskoncept med skemalagt undervisning i:
 • Lifeskills
 • Sportspsykologi
 • Fysiologi/anatomi
 • Sportsernæring
 • Sportsmedicin/anti doping

 

 • Årlig camp med idrætsfagligt og socialt udbytte

 

 • Sportsligt netværk på tværs af sportsgrene og klassetrin

 

 • Godkendt sportsligt fravær

 

 • HEA har tilknyttet fysioterapeut og sportspsykologisk konsulent

 

 • Tilrettelæggelse af de bedste rammer for udøverne/de studerende

 

 • NIKE tøjpakke med HEA-logo og eget tryk
 • Opstartsgebyr på 2000,-

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgning og optagelse til Helsingør Eliteidræts Akademi. Vores databehandling behandler kun personlysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser, som er relevante og nødvendige for ansøgning og optagelse til Helsingør Eliteidræts Akademi. Vores persondata opbevares sikkert og efter gældende regler i persondataforordningen. Personoplysninger slettes, når de ikke længere har relevans for elevens ansøgning, optagelse eller tilknytning til Helsingør Eliteidræts Akademi.

PERSONDATA

HEA's bestyrelse består af:

Betina Svinggaard

Jesper Lyngsøe

Lars Heeno

Finn Moseholm

Ulrich Koch Borrits

Preben Mayer

Claus Madsen

Morten Steenholt Sieling

Lene Lissau

HELSINGØR ELITEIDRÆTS AKADEMI TILBYDER: