Idrætslinjen

ANSØG

IDRÆTSLINJEN

HELSINGØR

MORGENTRÆNING

Disciplintræningen er en integreret del af skoleskemaet og der trænes 2 gange om ugen:


Tirsdag 7.50.9.20


Fredag 7.50-9.20


​Træningen foregår i et tæt samarbejde med de lokale idrætsklubber og nationale idrætsforbund, med udgangspunkt i at udvikle den enkelte idrætsudøver mest muligt i sin idrætsgren.


Der sættes yderligere fokus på skadesforebyggende- og koordinationstræning i de enkelte discipliner.


Der trænes efter Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept, der sikrer specifikt træningsindhold og specifikke krav til den givne aldersgruppe.OPTAGELSE

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge en udtalelse fra din nuværende skole og fra din træner i din idrætsforening.


Ved optagelse ses der på både din idræt i foreningen, udtalelse fra din skole, udtalelse fra din klubtræner, deltagelse i prøvetræning og besigtigelsessamlinger.


Du kan tilmelde dig prøvetræning i din idræt ved at sende en mail til ajo37@helsingor.dk


Man kan ikke melde sig til prøvetræning på telefon.


Du og dine forældre kan når som helst ringe og aftale et møde for mere information

Eleverne på Idrætslinjen har 6 timers idræt på skemaet, og idræt vil være et gennemgående tema i tværfaglige forløb i nogle skolefag.


I disciplintræningen trænes individuelle færdigheder, og der tages hensyn til alder og fysik, når der inddeles i mindre grupper.


Efter træningen er der frisk frugt i klassen. Det er for at sikre, at der fyldes op med noget sundt i musklernes depoter inden næste træning.


Undervisningen er tilrettelagt på en måde, der i videst muligt omfang tilgodeser både den enkelte elevs behov samt nationale mål for den samlede undervisning.


De fleste elever træner to gange om dagen. Den anden træning foregår typisk i idrætsforeningen eller på et talentcenter. 

UNDERVISNING